Tag Archives: jawność

I spotkanie łódzkich jawniaków

Pomysł spotkania wisiał w powietrzu. Coraz więcej osób, liczne sprawy, a także problemy, które napotykają Jawniacy doprowadziły do realizacji planu. Trudno uwierzyć, ale każdy z nas pracuje na własnym podwórku, robi to kosztem własnego czasu i nie rzadko środków (np. znaczki na listy). Nie zawsze działania Jawniaków spotykają się z aprobatą władz. O tym dużo powiedzieć może Witek Tosik z Aleksandrowa Łódzkiego. Na szczęście przychylność społeczeństwa i własne przekonania dają energię.

Continue reading →

Wspieram Tymona P. w drodze do informacji publicznej.

Konstytucja prawo do informacji publicznej daje każdemu.  Urzędy interpretują to inaczej.  Odmawiają dostępu niepełnoletniemu Tymonowi, który zwrócił się 21 listopada 2015 r. do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (mającej status instytutu badawczego) z wnioskiem o udzielenie informacji, na jakich zasadach prywatna spółka Agora wydzierżawiła domeny Polska.pl oraz Poland.pl.

 

Więcej można przeczytać w dzisiejszym Dzienniku Gazeta Prawna oraz śledzić rozwój wydarzeń na profilach FB  Tymona oraz Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji w skrócie DIP .

Sprawa zawędrowała już do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który zawezwał skarżącego do uiszczenia opłaty.  Włączenia się w postępowanie odmówił Rzecznik Praw Dziecka. W tej sprawie  wysłałam petycję do RPD na adres m.michalak[at]brpd.gov.pl  o następującej treści.

Początek 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o informacje czy Rzecznik zamierza przystąpić do sprawy Tymona Radzika, o której mowa nahttps://www.facebook.com/radzik.tymon/posts/1695628774059899 .

Pragnę zwrócić uwagę, że standard międzynarodowej ochrony praw człowieka wymaga ochrony prawo do informacji także w odniesieniu do dzieci, za czym przemawia art. 13 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1898 r. (przepis tej Konwencji jest pochodną art. 19 Deklaracji Praw Człowieka i art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka).

Gimnazjalista Tymon P. Radzik złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej do NASK-u o udostępnienie jednej umowy. W odpowiedzi dostał wezwanie do złożenia oświadczenia o pełnoletności. Tymon sprzeciwił się, ale bez skutecznie. Zwrócił się do Rzecznika Praw Dziecka Marek Michalak o pomoc w zakresie wniesienia skargi, ale ten odmówił. Pan Radzik zdecydował się samodzielnie iść do sądu administracyjnego, aby dowieść‚ że ma prawo wiedzieć. Rzecznik ma możliwość przyłączenia się do postępowania

Przypomnieć należy, że prawo dostępu do informacji posiadanych przez władze publiczne jest fundamentalnym prawem człowieka, które powinno być realizowane na poziomie ogólnokrajowym poprzez powszechnie obowiązujące prawo (np. ustawy o wolności informacji), w oparciu o zasadę maksymalnej jawności, przy założeniu, że wszystkie informacje są dostępne, jedynie z ograniczonymi wyjątkami. Dostęp do informacji jest prawem obywatelskim, dlatego procedury udostępniania informacji powinny być proste, szybkie i bezpłatne lub niedrogie. Prawo do uzyskiwania informacji przysługuje każdemu, także dziecku.

Z wyrazami szacunku,

Koniec

Odpowiedź przyszła szybko

odp