Rzecznicy w Akademii Telewizyjnej w TVP

W miniony weekend Rzecznicy Jawności spotkali się po raz ostatni na szkoleniu w ramach projektu Fundacji Heinricha Bolla. Tym razem doskonaliliśmy warsztat  wystąpień telewizyjnych. Intensywne szkolenie przygotowała i wzorowo przeprowadziła Akademia Telewizyjna TVP. Wywiad w studio, autoprezentacja przed kamerą i wywiady w plenerze. Bardzo ciekawym doświadczeniem było spotkanie z Panią  logopedą.   Continue reading →

Jak Bełchatów radzi sobie z pewną uchwałą?

Zbliża się dzień rzucania palenia, mnożą się akcje zachęcające do pozbycia się nałogu. Spróbuję połączyć ten dzień z  jawnością, oczywiście jeśli odpowiedź z UM przyjdzie bez zbędnej zwłoki, najpóźniej 19.11.2015 r.

Podczas monitoringu sportu wzięłam udział w obradach komisji RM, która akurat ustalała regulaminy placów zabaw, parków i boisk sportowych. Byłam zadziwiona i jednocześnie  zadowolona z decyzji  radnych, którzy właśnie boiska sportowe i skate park ustalili jako strefy wolne od dymu tytoniowego.

Continue reading →

Jawność zaczyna być modna, ale nadal jest mało popularna.

– Działania strażnicze powinny być społecznie użyteczne, powinny doprowadzać do społecznych zmian – uważa Katarzyna Krześniak-Dęga z bełchatowskiej Fundacji Akademia Zdrowego Życia i rzeczniczka jawności Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Katarzyna wzięła udział w Forum Watchdogów, które odbyło się w Warszawie 25 i 26 września 2015 r.  więcej  na http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1672884.htm

Kłódki w Radiu Łodź

4.11.2015 r. Koalicja miała swój radiowy debiut. Przedstawiliśmy się słuchaczom radia Łódź w audycji Anny Groblińskiej „My decydujemy”. Stawili się prawie wszyscy Małgosia Rogalska, Ewa Ber, Zbyszek Lasoń, mecenas Mariusz Trojanowski oraz Katarzyna Krześniak Dęga. Maksymalnie wykorzystaliśmy czas na antenie. Rozmawialiśmy o prawie obywateli do informacji publicznej i korzyściach jakie daje korzystanie z tego prawa . O urzędniczym oporze przed   pytaniami obywateli. Każdy zabrał głos i opowiedział o swoich perypetiach z jawnością, sukcesach i bolączkach pracy społecznej. Mecenas Trojanowski przedstawił swoje doświadczenia z dostępem do informacji publicznej i zadeklarował wsparcie dla naszej inicjatywy. Umówieni jesteśmy na kolejne spotkania. Link do audycji wkrótce.

Drogie kręgosłupy w Cieszynie.

Chciałam sprawdzić jak się mają kręgosłupy, a właściwie programy  zdrowotne związane z wadami postawy u dzieci. We wcześniejszych latach cieszyły się większą popularnością. W 2014 r. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opiniowała tylko kilka. W Cieszynie program profilaktyki i korekcji wad postawy ciała dzieci i młodzieży wprowadzono w 2012 r  uchwałą  Nr XXII/219/2012 ( str. 24- 31) Program wpisuje się jako cel strategiczny Narodowego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2007-2015. Z kilku uchwalonych został jako jedyny i pochłaniał coraz więcej środków.

 

Continue reading →

Szczepienia przeciwko wirusowi grypy w Bełchatowie

Samorządy chętnie sięgają po programy profilaktyki zakażeń chorób wirusowych. Prawie 40 % wszystkich programów opiniowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  stanowią właśnie szczepienia. Co roku około jedna trzecia to szczepienia przeciwko wirusowi grypy. Dedykowane grupom ryzyka i osobom powyżej 60 roku życia.

Continue reading →

Monitoring spółki ZWiK

    Monitoring spółek komunalnych rozpoczęłam pod koniec stycznia 2015 roku na terenie miasta Pabianice. Interesuję się funkcjonowaniem instytucji, które zarządzają majątkiem publicznym oraz dostępem do informacji publicznej. Monitoring był okazją, żeby nauczyć się, jak przyglądać się działaniom takich podmiotów w sposób rzetelny i skuteczny.

Continue reading →

Spotkanie z mieszkańcami gminy Dobroń

Mieszkańcy gminy Dobroń! Czytelnicy! Jawniacy!

Dnia 13.10.2015 Fundacja Zielony Przylądek zorganizowała spotkanie z mieszkańcami gminy Dobroń. Wydarzenie było częścią akcji „Masz głos, masz wybór”, koordynowanej przez Fundację Batorego, w którym monitoruję  funkcjonowanie rad gmin, a szczególnie dostępności radnych dla mieszkańców. Spotkanie było możliwe dzięki uprzejmości lokalnego przedsiębiorcy, właściciela restauracji Siemieńcowa, który pozwolił na nieodpłatne wykorzystanie lokalu. Continue reading →

Spotkanie sołectwa Teresin z P. wójt Bożeną Zielińską

Mieszkańcy Teresina, Sąsiedzi, czytelnicy!

Dnia 20.10.2015 r. z   na prośbę mieszkańców odbyło się z spotkanie z  wójt gminy Drużbice Panią Bożeną Zielińska. Chciałam, aby wyjaśniła wszystkim powody odstąpienia od decyzji przyznania środków na ogrodzenie działki, która ma być naszym miejscem  integracji i wypoczynku. Samodzielnie ją wykarczowaliśmy.  Pozyskaliśmy środki na jej zagospodarowanie. Zwróciłam się do gminy o pomoc w ogrodzeniu działki.

Podczas spotkania występowałam w roli sołtyski i radnej gminnej. Wspierała mnie  Łódzka Koalicja na Rzecz Jawności w składzie Katarzyna Krześniak Dęga, Małgorzata Rogalska, Ewa Ber i  Zbigniew Lasoń. Ich obecność pozytywnie wpłynęło to na jakość rozmowy.

W moim odczuciu Pani wójt  początkowo próbowała wyperswadować opiekę nad naszą działką.  Posługiwała się argumentem odpowiedzialności za wyposażenie i  ewentualne nieszczęśliwe wypadki. Do rozmowy włączyły się przedstawicielki koalicji.  Ewa przedstawiła rozwiązania z gminy Kluki – tam wprowadzono uchwałą regulaminy korzystania z placów. Małgosia poprosiła o zaproponowanie pomocy społeczności Teresina.  Dopiero po chwili wyjaśniono definitywnie, że podmiotem odpowiedzialnym za działkę i jej wyposażenie pozostaje nadal gmina.

Szeroko  omawialiśmy   sprawę drogi do Teresina, która jest rozjeżdżana przez ciężkie samochody przyjeżdżające do jednego z gospodarstw.  Emocje wzbudziły także śmieci wokół zbiornika wodnego. Wraz ze szkołą  zainicjowałam niedawno akcję sprzątania. Samorząd nie widzi sensu postawienia pojemnika na śmieci, ponieważ skutkuje to natychmiastowym zapełnieniem…i generuje koszty.

Mieszkańcy skarżyli się na brak odśnieżania dróg w porze zimowej. Zdania były podzielone. Pani wójt przypomniała, że gmina Drużbice dostała tytuł najlepiej odśnieżonej gminy w województwie łódzkim  w sezonie 2014/2015 r.

Ostatecznie zobowiązała się publicznie do wydzielanie 5 tys. na ogrodzenie naszej działki. Być może jeszcze w tym roku. Tutaj dostępne jest nagranie.

 

Interesująca część spotkania odbyła się po zakończeniu, już na dziedzińcu szkoły w Rasach.  Koalicja miała okazję porozmawiać o jawności w gminie  z przedstawicielkami urzędu.

Pani wójt przyznała, że dopiero od początku 2015 roku gmina publikuje rejestr umów. W jej opinii wszystkie rachunki i faktury powinny być zanonimizowane, co według mnie nie jest wymagane. W moim przekonaniu rozumienie przez panią wójt terminu „informacja przetworzona” jest błędne. Kserowanie czy zaczernianie danych osobowych nie jest przetwarzaniem informacji.

Pani wójt  skarżyła się na uciążliwość w przygotowywaniu odpowiedzi na liczne i obszerne wnioski o ujawnienie informacji publicznej składane przez obywateli. Podkreślały, że nie są to wnioski tylko od mieszkańców. Deklarowała, że jest otwarta na inicjatywy związane  jawnością i nie ma nic do ukrycia. Zaprosiła naszą grupę do urzędu na spotkanie.

Ja nadal utrzymuję, że w spawie jawności działań urzędu w Drużbicach jest jeszcze dużo do zrobienia.

Mieszkańcy gminy Drużbice, moi sąsiedzi!

Nadal  wytrwale będę pracowała dla was.  Chcę, aby każdy wiedział jak wydawane są jego pieniądze i  jakie  plany ma gmina.  Mam wsparcie w Łódzkiej Koalicji na Rzecz Jawności.

Krystyna Wardal