Category Archives: Programy zdrowotne

Szczepienia p/HPV w Szaflarach

Urząd Gminy w Szaflarach wystosował prośbę o przedstawienie oferty cenowej na sprzedaż i dostawę szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6,11,16,18, wywołującego m. in. raka szyjki macicy. Jedynym dostawcą w Polsce  szczepionki czterowalentnej jest firma Merc, ale Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomenduje także dwuwlentną szczepionkę innego koncernu farmaceutycznego. Oferta była na pierwszy rodzaj.

Zawnioskowałam o protokół.

Continue reading →

Szczepionki przeciwko HPV w powiecie Złotowskim

Wysyłam wnioski o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej programów zdrowotnych związanych ze szczepieniem przeciwko wirusowi HPV. Zdaniem specjalistów szczepienie przeciwdziała zmianom przednowotworowym oraz nowotworom szyjki macicy i innym. Rekomendowane jest nastolatkom.  Szczepionka przez nieudokumentowaną skuteczność i tryb wprowadzania na rynek ma wielu oponentów.

Continue reading →

Wniosek do stowarzyszenia Manko

9.11.2015r.  wysłałam do krakowskiego stowarzyszenia Manko wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Dzisiaj ponowiłam. Wniosek dotyczył  udostępnienia sprawozdania finansowego z projektu z 2013 r. współfinansowanego z  środków Ministerstwa Zdrowia pt. Palenie jest Słabe. Realizowanego na terenie 5 województw. Był skierowany do młodzieży gimnazjalnej. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów, dzięki internetowi  akcja powinna osiągnąć zasięg ogólnopolski. Miał rozpowszechnić modę na niepalenie.

Continue reading →

Drogie kręgosłupy w Cieszynie.

Chciałam sprawdzić jak się mają kręgosłupy, a właściwie programy  zdrowotne związane z wadami postawy u dzieci. We wcześniejszych latach cieszyły się większą popularnością. W 2014 r. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opiniowała tylko kilka. W Cieszynie program profilaktyki i korekcji wad postawy ciała dzieci i młodzieży wprowadzono w 2012 r  uchwałą  Nr XXII/219/2012 ( str. 24- 31) Program wpisuje się jako cel strategiczny Narodowego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2007-2015. Z kilku uchwalonych został jako jedyny i pochłaniał coraz więcej środków.

 

Continue reading →