Bełchatów uczy się jawności.

Naukę jawności na lokalnym gruncie należało rozpocząć od przestudiowania Statutu Miasta. Jest to arcyciekawa lektura. Zawiera zasady funkcjonowania miejskiego organizmu. Rozdział 12 poświęcony jest uzyskiwaniu informacji publicznej. I tutaj niespodzianka.  W moim przekonaniu niektóre zapisy z artykułu 94 są niezgodne z ustawą o Dostępie do Informacji Publicznej.

Czytaj dalej Bełchatów uczy się jawności.

Efekt mojego wniosku do budżetu?

W konsultacjach budżetu miasta Bełchatowa na rok 2016 r. wpłynęło kilka wniosków (informacja niepotwierdzona). Dwa moje,  jeden dotyczył oświetlenia ulicy Dalekiej, a drugi programu profilaktyki stomatologicznej w bełchatowskich szkołach.

Czytaj dalej Efekt mojego wniosku do budżetu?