Monthly Archives: Marzec 2016

Wspieram Tymona P. w drodze do informacji publicznej.

Konstytucja prawo do informacji publicznej daje każdemu.  Urzędy interpretują to inaczej.  Odmawiają dostępu niepełnoletniemu Tymonowi, który zwrócił się 21 listopada 2015 r. do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (mającej status instytutu badawczego) z wnioskiem o udzielenie informacji, na jakich zasadach prywatna spółka Agora wydzierżawiła domeny Polska.pl oraz Poland.pl.

 

Więcej można przeczytać w dzisiejszym Dzienniku Gazeta Prawna oraz śledzić rozwój wydarzeń na profilach FB  Tymona oraz Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji w skrócie DIP .

Sprawa zawędrowała już do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który zawezwał skarżącego do uiszczenia opłaty.  Włączenia się w postępowanie odmówił Rzecznik Praw Dziecka. W tej sprawie  wysłałam petycję do RPD na adres m.michalak[at]brpd.gov.pl  o następującej treści.

Początek 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o informacje czy Rzecznik zamierza przystąpić do sprawy Tymona Radzika, o której mowa nahttps://www.facebook.com/radzik.tymon/posts/1695628774059899 .

Pragnę zwrócić uwagę, że standard międzynarodowej ochrony praw człowieka wymaga ochrony prawo do informacji także w odniesieniu do dzieci, za czym przemawia art. 13 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1898 r. (przepis tej Konwencji jest pochodną art. 19 Deklaracji Praw Człowieka i art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka).

Gimnazjalista Tymon P. Radzik złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej do NASK-u o udostępnienie jednej umowy. W odpowiedzi dostał wezwanie do złożenia oświadczenia o pełnoletności. Tymon sprzeciwił się, ale bez skutecznie. Zwrócił się do Rzecznika Praw Dziecka Marek Michalak o pomoc w zakresie wniesienia skargi, ale ten odmówił. Pan Radzik zdecydował się samodzielnie iść do sądu administracyjnego, aby dowieść‚ że ma prawo wiedzieć. Rzecznik ma możliwość przyłączenia się do postępowania

Przypomnieć należy, że prawo dostępu do informacji posiadanych przez władze publiczne jest fundamentalnym prawem człowieka, które powinno być realizowane na poziomie ogólnokrajowym poprzez powszechnie obowiązujące prawo (np. ustawy o wolności informacji), w oparciu o zasadę maksymalnej jawności, przy założeniu, że wszystkie informacje są dostępne, jedynie z ograniczonymi wyjątkami. Dostęp do informacji jest prawem obywatelskim, dlatego procedury udostępniania informacji powinny być proste, szybkie i bezpłatne lub niedrogie. Prawo do uzyskiwania informacji przysługuje każdemu, także dziecku.

Z wyrazami szacunku,

Koniec

Odpowiedź przyszła szybko

odp

15 lat bez obwodu szkolnego

Barycz – małe sołectwo gminy Dobroń graniczące z gminą Łask.

22 lutego 2001 kiedy podejmowano uchwałę  o obwodach szkolnych zapomniano o tej urokliwej wsi. Początkowo wszystko działało sprawnie, ale z biegiem lat mieszkańcy zaczęłi odczuwać kłopoty z ”bezpańskością”. Nowy sołtys bezskutecznie zgłaszał na sesjach rady, że jest problem i trzeba go rozwiązać. Continue reading →

Odpowiedź Przewodniczącej Rady Miasta Bełchatów na wniosek z 28.02.2016 r.

Przewodnicząca Rady Miasta sprawnie odpowiedziała na wniosek.

Jestem pełna podziwu dla biura rady, które protokołuje komisje „ręcznie” Mam nadzieję, że Pani przewodnicząca wie, że notatka protokolanta z przebiegu obrad  komisji jest także informacją publiczną, o którą można wnioskować. I to zrobiłam. Dziwi mnie także, że nie używane są dyktafony do rejestracji obrad komisji.

Continue reading →

Wniosek do Rady Miasta Bełchatów

24653590Wizyta na Komisji Rady Miasta rozczarowała. Radni zaprosili „antycyrkową” grupę, ale nie nawiązali  dyskusji, nie padło z ich strony żadne pytanie. Po za tym w komisji uczestniczyło jedynie trzech radnych.  Dlatego wysłałam wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Warto dodać, że na stronie Urzędu Miasta brak jest kontaktu e-mail do biura obsługi i do przewodniczącej Rady Miasta. Wniosek wysłany został za pośrednictwem sekretariatu Prezydent Miasta.

Continue reading →