Monthly Archives: Listopad 2015

Szczepionki przeciwko HPV w powiecie Złotowskim

Wysyłam wnioski o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej programów zdrowotnych związanych ze szczepieniem przeciwko wirusowi HPV. Zdaniem specjalistów szczepienie przeciwdziała zmianom przednowotworowym oraz nowotworom szyjki macicy i innym. Rekomendowane jest nastolatkom.  Szczepionka przez nieudokumentowaną skuteczność i tryb wprowadzania na rynek ma wielu oponentów.

Continue reading →

Sesja Rady Gminy Drużbice – 23.11.2015 r.

W dniu 23.11. 2015 odbyła się kolejna sesja rady gminy Drużbice. Zapowiadała się gorąco i tak było. Emocję podgrzała dyskusja na temat zarzutów jakie padały  ze strony radnych o nieprawidłowościach. Wciąż próbuję dociec jak zagospodarowane są środki w naszej gminie. Zwracałam uwagę na faktury z ostatnich kilku lat  na sumę 28 tysiecy754 zł.  Na co były przeznaczone środki i z czego wynikają  takie sumy?

Continue reading →

Wniosek do stowarzyszenia Manko

9.11.2015r.  wysłałam do krakowskiego stowarzyszenia Manko wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Dzisiaj ponowiłam. Wniosek dotyczył  udostępnienia sprawozdania finansowego z projektu z 2013 r. współfinansowanego z  środków Ministerstwa Zdrowia pt. Palenie jest Słabe. Realizowanego na terenie 5 województw. Był skierowany do młodzieży gimnazjalnej. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów, dzięki internetowi  akcja powinna osiągnąć zasięg ogólnopolski. Miał rozpowszechnić modę na niepalenie.

Continue reading →

Rzecznicy w Akademii Telewizyjnej w TVP

W miniony weekend Rzecznicy Jawności spotkali się po raz ostatni na szkoleniu w ramach projektu Fundacji Heinricha Bolla. Tym razem doskonaliliśmy warsztat  wystąpień telewizyjnych. Intensywne szkolenie przygotowała i wzorowo przeprowadziła Akademia Telewizyjna TVP. Wywiad w studio, autoprezentacja przed kamerą i wywiady w plenerze. Bardzo ciekawym doświadczeniem było spotkanie z Panią  logopedą.   Continue reading →

Jak Bełchatów radzi sobie z pewną uchwałą?

Zbliża się dzień rzucania palenia, mnożą się akcje zachęcające do pozbycia się nałogu. Spróbuję połączyć ten dzień z  jawnością, oczywiście jeśli odpowiedź z UM przyjdzie bez zbędnej zwłoki, najpóźniej 19.11.2015 r.

Podczas monitoringu sportu wzięłam udział w obradach komisji RM, która akurat ustalała regulaminy placów zabaw, parków i boisk sportowych. Byłam zadziwiona i jednocześnie  zadowolona z decyzji  radnych, którzy właśnie boiska sportowe i skate park ustalili jako strefy wolne od dymu tytoniowego.

Continue reading →

Jawność zaczyna być modna, ale nadal jest mało popularna.

– Działania strażnicze powinny być społecznie użyteczne, powinny doprowadzać do społecznych zmian – uważa Katarzyna Krześniak-Dęga z bełchatowskiej Fundacji Akademia Zdrowego Życia i rzeczniczka jawności Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Katarzyna wzięła udział w Forum Watchdogów, które odbyło się w Warszawie 25 i 26 września 2015 r.  więcej  na http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1672884.htm

Kłódki w Radiu Łodź

4.11.2015 r. Koalicja miała swój radiowy debiut. Przedstawiliśmy się słuchaczom radia Łódź w audycji Anny Groblińskiej „My decydujemy”. Stawili się prawie wszyscy Małgosia Rogalska, Ewa Ber, Zbyszek Lasoń, mecenas Mariusz Trojanowski oraz Katarzyna Krześniak Dęga. Maksymalnie wykorzystaliśmy czas na antenie. Rozmawialiśmy o prawie obywateli do informacji publicznej i korzyściach jakie daje korzystanie z tego prawa . O urzędniczym oporze przed   pytaniami obywateli. Każdy zabrał głos i opowiedział o swoich perypetiach z jawnością, sukcesach i bolączkach pracy społecznej. Mecenas Trojanowski przedstawił swoje doświadczenia z dostępem do informacji publicznej i zadeklarował wsparcie dla naszej inicjatywy. Umówieni jesteśmy na kolejne spotkania. Link do audycji wkrótce.

Drogie kręgosłupy w Cieszynie.

Chciałam sprawdzić jak się mają kręgosłupy, a właściwie programy  zdrowotne związane z wadami postawy u dzieci. We wcześniejszych latach cieszyły się większą popularnością. W 2014 r. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opiniowała tylko kilka. W Cieszynie program profilaktyki i korekcji wad postawy ciała dzieci i młodzieży wprowadzono w 2012 r  uchwałą  Nr XXII/219/2012 ( str. 24- 31) Program wpisuje się jako cel strategiczny Narodowego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2007-2015. Z kilku uchwalonych został jako jedyny i pochłaniał coraz więcej środków.

 

Continue reading →